Tag - Tin tức Pallet gỗ

Cải thiện chất lượng Pallet gỗ như thế nào?

Cải thiện chất lượng Pallet gỗ như thế nào?

Cách ít tốn kém nhất để cải thiện một pallet gỗ thường là dùng loại đinh tốt hơn. Với các loại pallet không phải là pallet gỗ, một hệ số kiểm soát của ma sát cao là rất hữu ích để ngăn chặn các pallet trượt từ càng xe nâng hoặc hệ thống kệ. Pallet có độ ma sát tốt hơn thì có độ bền hơn, và được xử lý dễ dàng hơn bằng thiết bị tự động.  Nếu một [...]

Read more...