Tag - bồn tắm sục bằng gỗ An Giang

Bồn tắm gỗ An Giang

Bồn tắm gỗ An Giang Bồn tắm gỗ thảo dược An Giang Trong nhiều cộng đồng người dân tộc miền núi, ngoài các loại thuốc truyền thống thường gặp như thuốc sắc, rượu thuốc, cao thuốc uống, thuốc đắp,… còn có thuốc tắm của người Dao. Loại thuốc tắm này thường được người dân cho vào trong các bồn tắm gỗ để ngâm tắm. Đó là một phương pháp rất đặc trưng về cách sử dụng cây cỏ làm thuốc để chăm [...]

Read more...