Vòng đeo tay hạt gỗ Ngọc Am

Vòng đeo tay hạt gỗ Ngọc Am

Chuỗi hạt đeo tay được làm bằng gỗ ngọc am 100% được tiện thủ công bằng tay từng hạt. Lỗ hạt bé, hạt mịn, mỗi vòng được tiện đều từng hạt và tròn trĩnh.

Chuỗi vòng đeo tay hạt gỗ ngọc am có mùi hương thơm độc đáo, nhẹ nhàng đem lại lợi ích sức khỏe cho người đeo nó như chống côn trùng đốt, trừ tà ma