Vòng đeo tay gỗ bách xanh 10li

Vòng đeo tay gỗ bách xanh 16li

Chất liệu: Gỗ bách xanh là một loại gỗ xưa tốt, có mùi thơm dễ chịu.

Số lượng hạt: 14 hạt và 1 hạt hồ lô, con số may mắn; hoặc có thể không có hạt hồ lô

Kích thước: hạt tròn 16 mm

Món quà may mắn, đầy ý nghĩa cầu bình an, sức khoẻ, công việc,…