Sản phẩm

  • Mô tả
  • Additional information
  • Đánh giá (0)

Mô tả

kiburo_taru

Tên sản phẩm Kích thước Demo hình ảnh Chức năng Gỗ thông Pơmu Bách Xanh

Bồn tắm tròn

750mm

750×600 木風呂木風呂 Ngâm thuốc 3.800.000 4.400.000 9.000.000
 Bồn tắm tròn

900mm

 900×750 木風呂木風呂 Ngâm thuốc 5.500.000 6.700.000 11.500.000
 Bồn tắm thuốc

1000mm

 1000×750 木風呂木風呂 Ngâm thuốc 7.200.000 9.500.000 1.500.000
  Bồn tắm thuốc

1100mm

 1100×750 木風呂 木風呂 Ngâm thuốc 8.900.000 12.500.000 19.500.000
  Bồn tắm thuốc

1200mm

  1200×750 木風呂木風呂 Ngâm thuốc 9.800.000 14.900.000 23.200.000
  Bồn tắm thuốc

1300mm

 1300×750 木風呂木風呂 Ngâm thuốc 10.900.000 18.800.000 29.200.000
 Bồn tắm thuốc

1400mm

 1400×750 木風呂 木風呂 Ngâm thuốc 12.200.000 21.900.000 35.500.000
 Bồn tắm thuốc

1500mm

 1500×750 木風呂 木風呂 Ngâm thuốc 15.500.000 25.600.000 42.000.000
 Bồn tắm thuốc

1600mm

  1600×750 木風呂 木風呂 Ngâm thuốc Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Bồn tắm thuốc

1700mm

  1700×750 木風呂 木風呂 Ngâm thuốc Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Bồn tắm thuốc

1800mm

  1800×750 木風呂 木風呂 Ngâm thuốc Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Bồn tắm thuốc

1900mm

  1900×750 木風呂 木風呂 Ngâm thuốc Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Bồn tắm thuốc

2000mm

  2000×750 木風呂 木風呂 Ngâm thuốc Liên hệ Liên hệ Liên hệ

Bảng giá bồn tắm gỗ trên áp dụng chi phí giao hàng  và chính sách đổi trả hàng

Additional information

Kích thước 1200 x 650 x 650 cm

Reviews

Chưa có đánh giá nào.


Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.