FAQs

Câu trả lời là có. Kích thước của thùng gỗ sồi có ảnh hưởng khá lớn đến chất lượng của độ rượu.Thường thì để có 1 chai rượu vang đạt tiêu chuẩn nó đã được trải qua quá trình chọn lọc từ những quả nho vì vậy một thùng gỗ sồi tối đa sử dụng từ 3 – 5 lít thì chất lượng rượu sẽ đạt được độ ngon nhất và đảm bảo về chất lượng rượu bạn đựng.

Vui lòng xem thêm các sản phẩm tại: Thùng rượu gỗ sồi