Đa phương tiện

Công dụng đặc biệt của thùng rượu gỗ sồi

Thùng gỗ sồi ngâm rượu được du nhập vào Việt Nam được khoảng 10 năm nhưng nó được sự quan tâm của khách hàng và những người sành chơi rượu cao cấp.