Bảng báo giá bồn tắm gỗ, bồn tắm thuốc

Bảng báo giá bồn tắm gỗ, bồn tắm thuốc

 

Bảng báo giá bồn tắm gỗ, bồn tắm thuốc

kiburo_kakumaru

Tên sản phẩm Kích thước Demo hình ảnh Chức năng Gỗ thông Pơmu Bách Xanh

Bồn tắm thuốc

850mm

850×750×700 木風呂木風呂 Ngâm thuốc 3.800.000 4.400.000 9.000.000
 Bồn tắm thuốc

900mm

 900×750×700 木風呂

木風呂

Ngâm thuốc 4.000.000 4.700.000 9.500.000
 Bồn tắm thuốc

1000mm

 1000×700×740 木風呂

木風呂

Ngâm thuốc 4.300.000 5.000.000 9.900.000
  Bồn tắm thuốc

1100mm

 1100×700×740  木風呂

木風呂

Ngâm thuốc 4.500.000 5.500.000 10.500.000
  Bồn tắm thuốc

1200mm

  1200×700×740  木風呂

木風呂

Ngâm thuốc 4.800.000 5.900.000 11.200.000
  Bồn tắm thuốc

1300mm

 1300×720×760

木風呂

木風呂

Ngâm thuốc 5.500.000 6.800.000 13.200.000
 Bồn tắm thuốc

1400mm

 1400×720×760  木風呂

木風呂

Ngâm thuốc 6.200.000 7.900.000 15.500.000
 Bồn tắm thuốc

1500mm

 1500×720×760  木風呂

木風呂

Ngâm thuốc 7.500.000 9.600.000 18.000.000

Bảng giá bồn tắm gỗ trên áp dụng chi phí giao hàng  và chính sách đổi trả hàng

 

Bồn tắm gỗ

Share this post